صفحه مدرس

صادق لطفی زاده

صادق لطفی زاده

مدرس سینمافوردی

صفحه مدرس صادق لطفی زاده

علی علیزاده
درباره مدرس
مدرس سینمافوردی
کارگردان و موشن دیزاینر

طراحی و اجرای تیتراژ ابتدایی سریال شرایط خاص
کارگردان موزیک ویدئو فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
طراحی دیوار نگاره های موشکی و شهدای علمی
سوابق حرفه ای

طراح و موشن دیزاینر در استودیو سه در چهار
طراحی و اجرای تیتراژ ابتدایی سریال شرایط خاص، پویانمایی شاهزاده روم و ...
کارگردان موزیک ویدئو فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع
طراحی دیوار نگاره های موشکی و شهدای علمی و ...
طراحی بیلبورد راهیان قدس و ...