دوره های کاربردی رویاد

دوره های تولیدمحور که برای موفقیت در شغل بهشون نیاز داری.

کارگاه از امروز محمدرضا رضائیان
کارگاه از امروز محمدرضا رضائیان
و تجربیاتش در تولید، برنامه سازی و تهیه کنندگی تلویزیون...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز محمدرضا رضائیان
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز محمد حمزه زاده
کارگاه از امروز محمد حمزه زاده
و تجربه های یک عمر نویسندگی، مدیریت و فعالیت فرهنگی...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز محمد حمزه زاده
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز حامد شکیبانیا
کارگاه از امروز حامد شکیبانیا
سریع و پیوسته به سمت پیشرفت؛ تجربه های نادر شکیبانیا در حوزه مستند، تلویزیون، مطبوعات سینمایی و ...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز حامد شکیبانیا
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز مهدی نقویان
کارگاه از امروز مهدی نقویان
و تجربه سال ها مستندسازی آرشیوی...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز مهدی نقویان
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز مهدی مطهر
کارگاه از امروز مهدی مطهر
پشت پرده مستندسازی در ایران...
  بیشتر  
مبتدی
3 جلسه
کارگاه از امروز مهدی مطهر
مبتدی
3 جلسه
کارگاه از امروز هادی مقدم دوست
کارگاه از امروز هادی مقدم دوست
و تجربه هایش در نویسندگی، کارگردانی و نگاه هنری به زندگی...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز هادی مقدم دوست
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز فضه سادات حسینی
کارگاه از امروز فضه سادات حسینی
از فعالیت دانشجویی و کنشگری اجتماعی تا گویندگی و اجرای تلویزیونی...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز فضه سادات حسینی
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز امرالله احمدجو
کارگاه از امروز امرالله احمدجو
بیش از 30 سال تجربه سینمایی در کارگاه امرالله احمدجو...
  بیشتر  
مبتدی
3 جلسه
کارگاه از امروز امرالله احمدجو
مبتدی
3 جلسه
کارگاه از امروز فواد صفاریان پور
کارگاه از امروز فواد صفاریان پور
مدرسه آشنایی با برنامه سازی تلویزیونی با تدریس کسی که ردپایش در برنامه های محبوب این سال ها دیده میشه...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز فواد صفاریان پور
مبتدی
1 جلسه