دوره های کاربردی رویاد

دوره های تولیدمحور که برای موفقیت در شغل بهشون نیاز داری.

کارگاه از امروز یحیی نوریان
کارگاه از امروز یحیی نوریان
و تجربیاتش از راه اندازی یک استارتاپ کم نظیر و نادر در ایران...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز یحیی نوریان
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز سید احسان باقری
کارگاه از امروز سید احسان باقری
و تجربه هایش در عکاسی، مستدسازی و دغدغه های تبلیغاتی- تربیتی...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز سید احسان باقری
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز سعید مکرمی
کارگاه از امروز سعید مکرمی
از روزگار کارمندی تا تاسیس یک انتشارات موفق...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز سعید مکرمی
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز سعید فرجی
کارگاه از امروز سعید فرجی
تجربه عکاسی زیر آتش و سفر به 15 کشور در 4 قاره جهان برای عکاسی...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز سعید فرجی
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز محمد روح الامین
کارگاه از امروز محمد روح الامین
تجربه سال ها طراحی، گرافیک و سفر به دنیای خط و نقش...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز محمد روح الامین
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز فواد تجلی
کارگاه از امروز فواد تجلی
روایتِ ترکیب درست هنر گرافیک، تجارت و صنعت...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز فواد تجلی
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز علی حیاتی
کارگاه از امروز علی حیاتی
از تجریباتش در هدایت یک تیم هنری درجه یک می گوید...
  بیشتر  
مبتدی
1 جلسه
کارگاه از امروز علی حیاتی
مبتدی
1 جلسه