کارگاه شروع راه تصویربرداریِ علیرضا برازنده

ترجمه سناریو به شکلی خلاقانه

ثبت نام نقدی

همین حالا ثبت نام کن

فیلمبرداری هنری است که در آن تصاویر متحرک بوسیله ضبط تصویری از یک داستان ساخته و خلق می‌شود. تعریف فیلمبرداری از نظر فنی متفاوت است و به آن هنر ثبت نور به صورت الکترونیکی روی سنسور تصویر یا شیمیایی بر روی فیلم است. در فیلمبرداری مجموعه‌ای از تصاویر روایتی منسجم را بوجود می‌آورند

کارگاه شروع راه تصویربرداریِ علیرضا برازنده جلسه های دوره

جلسه های دوره

زمانبندی جلسات کارگاه

عنوان توضیحات زمان وضعیت
قسمت اول فیلمبرداری

روز :

ساعت :

تاریخ :

یکشنبه

09:11

14 آبان 1402

ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

برگزار شده
عنوان توضیحات زمان وضعیت
قسمت دوم فیلمبرداری

روز :

ساعت :

تاریخ :

یکشنبه

09:12

14 آبان 1402

ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

برگزار شده