صفحه مدرس

مجتبی مجلسی

مجتبی مجلسی

مدرس ایده پردازی در گرافیک

صفحه مدرس مجتبی مجلسی

علی علیزاده
درباره مدرس
مدرس ایده پردازی در گرافیک
طراح گرافیک، مدیر هنری

دبیر مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی
مدیرهنری انتشارات آرما و گروه فرهنگی هنری مسک
دبیر جشنواره ملی پوستر رضوی
سوابق حرفه ای

دبیر مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی؛ آیه
مدیر هنری دوماه‌نامه هابیل، فصلنامه دریچه ، فصلنامه چراغ ، ماهنامه فتیان و...
دبیر فراخوان کشوری پوستر «خط سرخ» / 1395
دبیر فراخوان کشوری پوستر تراژدی انسانی در غزه / 1393
دبیر رویدادهای پوستر و تبلیغات شهری جشنواره بین‌المللی مقاومت / 1399 و 1397
دبیر جشنوارۀ ملی پوستر رضوی /1399